Voor cultuuraanbieders

Cultuurfonds

De gemeente Rhenen stelt aan het Cultuurplatform een jaarlijkse gift ter beschikking ten behoeve van cultuur in Rhenen. Het bestuur heeft criteria opgesteld om dit budget toe te wijzen aan aanbieders van culturele initiatieven.

Bijdrage vragen aan het Cultuurplatform

Als je een culturele activiteit voor Rhenen organiseert, dan kun je om een kleine bijdrage vragen aan het Cultuurplatform voor de kosten. Download daarvoor het aanvraagformulier hieronder, met daarbij de spelregels en procedure.

Expositiemiddelen

De commissie voor materialen beheert:

  • Expositieschermen met bijbehorende verlichting,
  • Consoles
  • Banners voor evenementen van het Cultuurplatform
  • Sandwichborden voor aankondigingen

We beheren deze middelen en stellen deze op aanvraag aan je beschikbaar. Sommige tegen een huurprijs.

Publicatiemogelijkheden

We ontwikkelen deze website en social media en stellen deze beschikbaar voor publicatie van je culturele evenementen. We bewaken de doelstelling en het juiste gebruik van deze media. Op deze wijze blijft de inhoud waardevol en bruikbaar voor alle belanghebbenden.

Aanmelden als cultuuraanbieder

Meld je aan als nieuwe cultuuraanbieder via cultuurcoach@cultuurinrhenen.nl. Je wordt dan opgenomen op de cultuurkaart van het Platform. Je ontvangt dan informatie en/of uitnodigingen zodra dat voor je aan de orde is.

Evenementen door cultuuraanbieders