Cultuurplatform, ons werk

Voor cultuurliefhebbers
Voor cultuuraanbieders
Werkwijze

• We onderhouden de agenda van culturele evenementen die je kunt bezoeken.

• We betrekken een zo breed mogelijk publiek bij het culturele leven in de gemeente Rhenen.

• We faciliteren scholen op het gebied van culturele educatie.

• We beoordelen jouw subsidieaanvraag voor evenementen. Voldoe je aan onze criteria? Dan krijg je een passend bijdrage, of we geven een garantstelling.

• We beheren middelen voor exposities en stellen deze op aanvraag aan je beschikbaar.

• We ontwikkelen deze website en social media voor publicatie van je culturele evenementen.

• We treden op als klankbord tussen gemeente en cultuuraanbieders / consumenten.

• Het bestuur van het Cultuurplatform richt haar blik naar buiten en gaat graag samenwerkingen en relaties aan. Ze zorgt voor werkverdeling in het platform d.m.v. werkgroepen en doet fondsenwerving voor de activiteiten die de werkgroepen organiseren.

• Rhenen heeft een aanzienlijke groep cultuuraanbieders en een steeds talrijker cultuurminnend publiek. We betrekken deze zo breed mogelijk bij het culturele leven in de gemeente Rhenen. Het Cultuurplatform wil de aandacht voor het culturele leven vastleggen in het gemeentelijk beleid en treedt op als klankbord tussen gemeente en cultuuraanbieders / consumenten. Zij speelt bovendien een rol om cultuuronderwijs verder op de kaart zetten en biedt mogelijkheden aan scholen door middel van voorbereide lessen en tips voor materialen.

• Het Cultuurplatform onderhoudt een cultuurkaart, een overzicht per discipline met daarin de spelers die er een rol in spelen en die zich daarvoor hebben aangemeld. Deze cultuurkaart is een basis voor alle contacten die vanuit het Cultuurplatform worden gelegd.